ค่าใช้จ่ายทัวร์: ต่อคนต่อทัวร์พื้นฐาน (เป็นรูปี)

ราคาต่ำกว่าไม่สามารถใช้ได้ในช่วงเทศกาล (ระยะเวลา Durga puja, ปีใหม่ & ระยะเวลา Chistmass, วันหยุดประจำชาติ, ระยะเวลา RathaYatra, ช่วงเวลา Holi)

ค่าใช้จ่ายต่อคน โรงแรมราคาประหยัด โรงแรมมาตรฐาน โรงแรมดีลักซ์ โรงแรมหรูหรา
บุคคล 02 33,679.00 33,679.00 33,679.00 33,679.00
บุคคล 04 23,586.00 23,586.00 23,586.00 23,586.00
บุคคล 06 21,315.00 21,315.00 21,315.00 21,315.00
บุคคล 08 24,268.00 24,268.00 24,268.00 24,268.00
บุคคล 10 21,725.00 21,725.00 21,725.00 21,725.00
เตียงเสริม 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00