ขอให้โทรกลับ

นโยบายการจอง:

  • ชาวต่างชาติที่ไม่ได้พำนักอยู่ / นักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อผลิตหนังสือเดินทางและวีซ่าที่ถูกต้องในขณะที่เช็คอิน
  • ชาวอินเดียที่มีหลักฐานแสดงภาพถ่ายที่ถูกต้องในการผลิตในขณะที่เช็คอิน
  • การยืนยันการจองอาจมีการรับการชำระเงินล่วงหน้า 100% ณ ขณะที่ทำการจอง