นโยบายการจอง:

  • ชาวต่างชาติที่ไม่ได้พำนักอยู่ / นักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อผลิตหนังสือเดินทางและวีซ่าที่ถูกต้องในขณะที่เช็คอิน
  • ชาวอินเดียที่มีหลักฐานแสดงภาพถ่ายที่ถูกต้องในการผลิตในขณะที่เช็คอิน
  • การยืนยันการจองอาจมีการรับการชำระเงินล่วงหน้า 100% ณ ขณะที่ทำการจอง
[ninja_form id = "3"]
ขอให้โทรกลับ

ขอเรียกกลับมา

ใส่รายละเอียดด้านล่างเพื่อขอให้โทรกลับและเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด